viernes, 17 de julio de 2009

Intel·ligència ecològica:

Daniel Goleman va revolucionar la psicologia amb el seus llibre sobre la intel·ligència emocional, i la intel·ligència social. Ara en sintonia amb l’esperit dels temps acaba de publicar “intel·ligència ecològica”. Ens explica la importància del consum responsable en la lluita contra el canvi climàtic. Ser capaços de veure les implicacions dels nostres actes quotidians i de les nostres “innocents” compres i hàbits de consum. La intel·ligència ecològica és ser capaços de veure les relacions entre allò local i l’efecte global dels nostres actes. Percebre el poder que tenim com a consumidors, i conformar una ciutadania conscient en el nostre vot diari dels productes que comprem. Per això és imprescindible la informació. Vivim una il·lusió col·lectiva creada pel mercat i desconeixem els efectes dels productes que comprem. El llibre cita la ciència mèdica de la bioacumulació (l’estudi de la resistència del cos humà a les toxines que ingerim com pesticides, additius químics, elements transgènics…).Per això demana als compradors que exigim una transparència radical en els efectes de producció i consum d’un producte. Que les etiquetes dels productes ens informin de veritat dels costos i la qualitat del producte(conseqüències sobre els qui han participat en la seva elaboració, sobre el medi ambient, i sobre la nostra salut).Nomes com exemple, els protectors solars no ecològics aporten al mar 5000 tonelades mètriques de químics cada any, que maten els corals marins. Per altra banda ens adverteix que alguns protectors porten Oxibenzona, un químic que al reaccionar amb el sol es fa cancerigen. Hem de ser exigents amb la seguretat dels productes. Les empreses ecològicament intel·ligents saben que la RSC és un valor afegit als seus productes, i que els consumidors cada vegada ens fixarem més en les repercussions ètiques-medioambietals i en la salut del que consumim. Aquesta pressió crearà el cercle virtuós, que farà que cada vegada es tinguin més en comte aquestes variables. Una famosa marca de sabates que va ser criticada per l’explotació infantil,ara lidera els controls ètics de les empreses del seu sector .I al nostre país tenim exemples de cerveses i formatges que fabriquen mitjançant energies renovables.


Per això, ens diu: coneix el teu impacte, millora i comparteix el que saps.


Webs recomanades: www.opcions.org www.empresaresponsable.com

(Publicat a la veu de l Ebre per Daniel Turon)

chambao

Libro de visitas: deja tu huella


View My Stats